Informacje po VI Walnym Zebraniu

15 marca 2014r. odbyło się VI Walne Zebranie  sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Pedagogicznego „Belfer” w Inowrocławiu.

Celem było :

– przedstawienie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu
– wybór  nowych władz Stowarzyszenia
– podjęcie uchwały programowej na lata 2014-2018

W  wyniku tajnego głosowania   Prezesem został na kolejną kadencję:

Janusz Losik – Matura 1966,

W skład Zarządu weszli:

Czech Danuta  – Matura 1965,  Deskiewicz Filomena – Matura 1955, Grankowska Irena – Matura 1965,   Krysińska Irena – Matura 1964,    Łuczak Jerzy – Matura 1960,  Sowińska Barbara – Matura 1964,  Styrna Henryk – Matura 1966,  Szreder Danuta – Matura 1966,

Po ukonstytuowaniu się skład Zarządu przedstawia się następująco:

Janusz Losik –  prezes
Filomena Deskiewicz – wiceprezes
Irena Krysińska – wiceprezes
Irena Grankowska – skarbnik
Danuta Szreder – sekretarz
Barbara Sowińska – kronikarz, sekretarz II
Danuta Czech – członek, kustosz Izby Tradycji
Henryk Styrna – członek do zadań specjalnych
Jerzy Łuczak – członek , opieka nad stroną internetową

W skład Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:  
Dombek Halina – Matura 1966, Sucharski Jan – Matura 1967,  Zając Edward – Matura 1965,

Po ukonstytuowaniu się skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:

Jan Sucharski – przewodniczący
Edward Zając – wiceprzewodniczący
Halina Dombek  – członek

 Zobacz również: