DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA „BELFER” W OKRESIE 2019 – 2022.

Cytatami z twórczości K.I.Gałczyńskiego i Josepha Steina rozpoczynaliśmy obrady na VIII i IX Walnym Zebraniu Stowarzyszenia „BELFER”. Dziś na XI Walnym Zebraniu uznałem, że warto je przypomnieć, bo „Burza huczy wokół nas” .Żywioły szaleją w polityce, w zachowaniach społecznych obywateli naszego kraju, w stosunkach międzynarodowych, edukacji i kulturze. Z premedytacją cytuję tych właśnie pisarzy ze względu na ich narodowość i metaforyczny związek tego co napisali z naszymi nauczycielskimi losami oraz dziejami Liceum pedagogicznego im. Władysława Spasowskiego w Inowrocławiu, z historią naszego Stowarzyszenia.

Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Pedagogicznego „Belfer” w Inowrocławiu informuje, że w dniu 28 września 2022r ( środa) o godz.. 12.00( w pierwszym terminie) a o godz. 12.15( w drugim terminie) w budynku III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu ul. Narutowicza 53 odbędzie się
X Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

Wspomnienie o Profesorze

Jak informuje nas Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Pedagogicznego „BELFER” w Inowrocławiu, dniu 9 lipca 2022 r. w wieku 92 lat zmarł w Rzeszowie prof. dr hab. Henryk Tadeusz Kurczab. W latach 1953 – 1968 był nauczycielem języka polskiego w nieistniejącym już  od 52 lat Państwowym Liceum Pedagogicznym w Inowrocławiu ( obecnie III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi )