DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA „BELFER” W OKRESIE 2019 – 2022.

Cytatami z twórczości K.I.Gałczyńskiego i Josepha Steina rozpoczynaliśmy obrady na VIII i IX Walnym Zebraniu Stowarzyszenia „BELFER”. Dziś na XI Walnym Zebraniu uznałem, że warto je przypomnieć, bo „Burza huczy wokół nas” .Żywioły szaleją w polityce, w zachowaniach społecznych obywateli naszego kraju, w stosunkach międzynarodowych, edukacji i kulturze. Z premedytacją cytuję tych właśnie pisarzy ze względu na ich narodowość i metaforyczny związek tego co napisali z naszymi nauczycielskimi losami oraz dziejami Liceum pedagogicznego im. Władysława Spasowskiego w Inowrocławiu, z historią naszego Stowarzyszenia.