Raport Końcowy

Koleżanki i Koledzy – Drodzy Państwo. Niniejszym raport końcowy jest w znacznym stopniu powtórzeniem treści zawartych w raporcie z 17 grudnia 2021 r. (uznałem, że warto je przypomnieć). Jednak różni się od niego szczegółami wpłat i kosztów restytucji pomnika Dyrektora Państwowego Liceum Pedagogicznego w Inowrocławiu Stanisława Sobczaka i jego żony Jadwigi.